Renewable Energy Certified

by EGAT

ประกาศรับสมัครหน่วยงานที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรอง REC (REC 3rd Party Verifier)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะ Local Issuer ตามาตรฐาน International REC Standard (I-REC) ของประเทศไทย เปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรอง REC (REC 3rd Party Verifier) เพื่อให้บริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน I-REC โดยสามารถ download ไฟล์เอกสารใบสมัครขอขึ้นทะเบียนได้ที่ linkใบสมัคร จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนมาที่ irecissuer@egat.co.th

กฟผ. เปิด 3 เว็บไซต์ตลาด REC หนุนธุรกิจส่งเสริมพลังงานสีเขียว

กฟผ. เปิด 3 เว็บไซต์ตลาด REC หนุนธุรกิจส่งเสริมพลังงานสีเขียว

กฟผ. ร่วมนำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเปิดให้บริการ 3 เว็บไซต์ ประกอบด้วย ‘GreenLink Marketplace’ เพื่อเป็นตลาดกลางซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) รวมทั้งเปิด ‘I-REC ISSUER’ สำหรับเป็นช่องทางให้ความรู้ในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย โรงไฟฟ้า และให้การรับรอง REC ตลอดจนเปิด ‘EGAT Green Credits’ ให้สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวของ กฟผ. เพื่อร่วมผลักดันกลไกการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาภาวะโลกรวน

EGAT and I-REC held an webinar “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” to build understanding of market mechanism of Renewable Energy Certificate (REC).

EGAT and I-REC held an webinar “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” to build understanding of market mechanism of Renewable Energy Certificate (REC).

(Thai language is below) To create understanding of REC market mechanism for the public and private sectors, supporting the renewable energy market for sustainable growth. Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and The International REC Standard (I-REC) have scheduled a webinar “Renewable Energy Certificate Market in Thailand” on Thursday, March 25, 2021 from 3.00-4.30 PM …

SERVICES

Certification

EGAT certifies renewable energy production in Thailand, delivering value for generators and proof of claims for consumers.

With 50 years of experience in the power industry, EGAT is one of the world’s leading independent certifiers of renewable energy. Founded in 1969, EGAT is proud to be the I-REC issuer for Thailand.

Introduction to

How I-REC Works

This short video clip provides an overview of the I-REC certification process and how it provides either value for your generation output or the confidence you need to report to your stakeholders.

SCOPE 2 REPORTING

Certification that meets the RE100 requirement

I-REC standard | Providing Global Acceptance

We Provide your evidence

I-REC standard
Providing Global Acceptance

We Provide your evidence

An increasing number of companies around the world are actively reporting their scope 2 emissions to CDP, RE100 and other organizations. These companies are committed to consume as much as renewable electricity as possible whereas some companies, which are part of RE100, are committed to consume 100% renewables– biomass (including biogas), geothermal, solar, hydro, and wind. As such, these companies are in need of a reliable way to prove their renewable consumption. All consumed electricity, except for unmetered electricity generation that is consumed by the end-user before passing through a meter, must be accounted for with a Renewable Energy Certificate (REC). This means that regardless of the procurement method (e.g. PPA or Single Delivery), the REC is the cornerstone of all renewable energy usage claims. I-RECs (the type of REC used in Thailand) have been referenced as meeting the RE100 and CDP requirements and provided key quality references for the Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

EGAT is able to provide its services to any domain and can also support regulatory authorities in their undertaking of this function. EGAT is a key delivery partner for the International Renewable Energy Certificate (I-REC) Standard. The I-REC Standard is at the forefront of the global market for renewable energy products and its formation drew upon our extensive expertise in implementing renewable energy mechanisms in many countries to provide a uniform reporting solution.

See irecstandard.org, there100.org, cdp.net and ghgprotocol.org for more information.

I-REC Potential in thailand

Thailand yearly RE Generation
Fuel MW REC
Thailand Potential I-REC Production
Fuel MW REC
Proportion of I-REC project in Thailand by fuel source
Fuel Numbers

Get Your Energy Certified

If you are a generator, EGAT can support you through the certification process.
If you are a consumer, we can guide you on best practice for your purchases.
Demonstrate your commitment to renewable energy with the I-REC Standard and EGAT.

3rd Party Verifiers

FAQs

RECs and Carbon Offsets are two different instruments. RECs are measured in terms of electricity units and are used to validate the consumption of electricity from renewable sources. On the other hand, Carbon Offsets are measured in units of carbon dioxide equivalent (CO2e) and are used to represent the reductions/avoidance of greenhouse gas emissions.

Renewable energy generation facilities that comply with and are registered under internationally recognized standards, such as the I-REC standard, are eligible to be issued RECs for every unit of electricity generated. These RECs and their associated environmental attributes can then be sold by their legal owner to anybody wishing to purchase them. Upon successful purchase, the ownership of these RECs is transferred to their new legal owner – the buyer. By redeeming these RECs under a beneficiary, the claim of renewable energy use may be made without the need to physically consume it.

In the context of claiming 100% solar energy use, a property owner with suitable land/rooftop space for the installation and direct ownership of a solar photovoltaic system that generates sufficient electricity for the premise can choose this option.

Where space is unavailable or direct capital expenditure is not preferred, power purchase agreements with renewable energy developers can be explored, where the claim of renewable energy use may be validated through the RECs issued from respective project(s).

The third option for claiming the consumption of renewable energy is through the purchase and redemption of standalone RECs to cover the volume of electricity consumed. This option allows for the setting of specific criteria pertaining to the nature and origin of RECs desired.

Albeit through different mechanisms, all three options serve the same purpose of allowing the claim of renewable energy consumption.

As the authorized local issuer of I-RECs in Thailand, EGAT ensures all generation facilities that register under the I-REC Standard adhere to its strict requirements.

During the onboarding of a generation facility, EGAT performs thorough verification and due diligence, to ensure the generation facility (i) is not already onboard any other registries, (ii) characteristics is as per claimed, (iii) is commissioned with the utility, and (iv) legal ownership rights are clearly defined, etc.

The entire process is designed to be as seamless as possible. Simply get in touch with us today at irecissuer@egat.co.th

The International REC Standard keeps a list of registered devices on its website
https://evident.services/device-register You can use keyword “Thailand” to find production device located in Thailand.

I-REC DOCUMENTATIONS

download I-REC related documents here

COVID-19 Coronavirus
Extension of Residual Mix Deadline 2021

The ongoing efforts to combat the COVID-19 outbreak and lessen the potential spreading of the virus may cause many I-REC Registrants, Participants, and Issuers to face difficulties in managing workloads and meeting deadlines. The International REC Standard Foundation Board acknowledges these unique circumstances and has acted, following the request of stakeholders, to mitigate the impact on the market.

 As a result, the following actions will be taken:

  • The I-REC Standard Foundation Board has decided to extend the 2021 RMD to the 30th of September 2021 providing an additional four months from its original deadline of the 15th of May 2021 at the requests from multiple I-REC issuers.
  • The I-REC Standard Foundation, together with Accredited Issuers, is working on a different solution for the Residual Mix Deadline starting in 2022. This solution is likely to be a rolling deadline based upon the previous year’s generation month instead of a single deadline for the entirety of the previous year’s generation.
Service Status

Along with all our partners, EGAT has been following procedures to minimize infection and transmission of the Coronavirus. During this period we will continue to serve all our customers around the world and strive to ensure minimal disruption. In response to government requests for organizations to move to home-working wherever possible, we have implemented our business continuity plan and there may on occasion be an impact on our usual response times. Should you encounter difficulties contacting any member of our team, please forward your enquiry by email to the EGAT Helpdesk at: